BASIN AÇIKLAMASI
 
Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile birlikte, bazı fırsatçıların satışa arz etmiş oldukları mal veya hizmetlerde girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek, tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yaptıkları gözlendi.
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” şeklinde yapılan düzenleme ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri kapsamında il genelinde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı hakkında yapılan denetimlerde; toplam 193 firmada 3.183 ürün denetlenirken, 64 üründe fiyat etiketine aykırılıktan 17.566 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 8 firmada haksız fiyat artışı tespit edilirken yaptırımlar uygulanmak üzere Ticaret Bakanlığı'na sevk edildi.
 
Bu itibarla, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasıvatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla Valilik Makamının 16.10.2018 tarih ve 38031702 sayılı genel emri uyarınca;
 
- İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaffirma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi,
 
- Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmesinin ve stokçuluk yapılmaması,
 
- Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmete ait etiket ve listelerde, malın üretim yeriayırıcı özelliğitüm vergiler dâhil satış fiyatıbirim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarihe yer verilmesiüretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekillogo veya işaret şartlarına uyulması,
 
- Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgüneksiksizgerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması,
 
- Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine olanak sağlanması hususlarına riayet edilmemesi halinde Kanunla belirlenen cezalar uygulanacak, mal ve hizmetlerin fiyatlarını haklı bir gerekçe olmaksızın artıranlara ve stokçulara fırsat verilmeyecek başta Ticaret İl Müdürlüğü olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından denetimler aralıksız sürdürülecektir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
 
 
T.C YALOVA VALİLİĞİ

Adres: Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48-1 Telefon: 0 226 811 50 69 / 813 63 04 e-posta: 77basin@icisleri.gov.tr
Valilik Kep Adresi: :icisleribakanligi@hs01.kep.tr