T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Yalova Rehberi  >>   Sosyal Politikalara Yönelik Yardım ve Hizmetler

 SOSYAL POLİTİKALARA YÖNELİK YARDIM VE HİZMETLER
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

SOSYAL POLİTİKALARA YÖNELİK YARDIM VE HİZMETLER

Yalova İli’nde 2011 yılı itibariyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 12.312 kişiye, toplam 1.700.440,98 TL tutarında, 2012 yılında 10.146 kişiye 3.845.919 TL tutarında, 2013 yılında ise 12.517 kişiye 4.128.544 TL sosyal yardım yapılmıştır. İlde 2005-2013 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yapılan yardımlar, Şekil-25’de görülmektedir.

Şekil-25 Yalova İli’nde Yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları (TL) 2005-2013

Kaynak: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Şekil-26’de Yalova İli’nde 2006-2013 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yardım yapılan kişi sayısı görülmektedir.

Şekil-26 Yalova İli’nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Yardım Yapılan Kişi Sayısı (2006-2013)

Kaynak : İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

İlimizde halen; 0-12 yaş grubunda 25 korunmaya muhtaç çocuğa hizmet veren AKV Sevgi Evleri Çocuk Yuvası, 43 erkek engelliye hizmet veren Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 54 çocuk ve gence hizmet veren Çocuk ve Gençlik Merkezi, 40 yaşlımızın bulunduğu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca, 8 adet Çocuk Evimizde 39 korunmaya muhtaç çocuğumuz yatılı hizmet almaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce Engelli Evde Bakım Hizmetleri kapsamında 2013 yılı sonu itibariyle 1.285 bakıma muhtaç engellimize toplam 10.456.154 TL ödenmiştir. Yine 203 korunmaya muhtaç çocuk ailesine toplam 987.797 TL ayni ve nakdi yardım ödemesinde bulunulmuştur. İlimizde Kadın Konukevimiz açılmış olup, toplam 12 kapasite ile hizmet vermektedir.

2011 yılı Eylül ayından itibaren Vali başkanlığında, ilgili Vali Yardımcısı, SYDV Müdürü, İş-Kur Müdürü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Özel Kalem Müdürü ve Tek Adımda Hizmet Büro Sorumlusu tarafından her perşembe günü saat 14:00’de Halk Günü düzenlenmiş, bugüne kadar başvuran yaklaşık 3.800 kişinin sorunları anında giderilmeye çalışılmıştır.

Son bir yıl içinde sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi toplam 238 aile bizzat Vali ve ilgililerin katılımıyla evlerinde ziyaret edilmiş, gıda-kömür yardımı yapılmış, tespit edilen ihtiyaçları anında giderilmiştir. Aynı sürede toplam 1.130 aileye gönüllülük esaslı hayırseverlerimizin gıda yardımları iletilmiştir.

Şehit yakınları ve gazi aileleri ile zaman zaman yapılan ziyaretler ve çeşitli etkinlikler kapsamında biraraya gelinmesine ve ihtiyaçların karşılanmasına özen gösterilmektedir.

Huzurevi, Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Yuvası ve Sevgi Evleri Vali tarafından sık sık ziyaret edilmekte, ihtiyaçları karşılanmakta ve hizmet alan grupların çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanmaktadır.

Kadın yoksulluğu ile mücadele ve kadın yoksulluğunu azaltma çalışmaları kapsamında, 47 kadınımıza 1.500’er TL İl Özel İdare kaynaklarından Mikro Kredi verilerek kendi işlerini kurmaları desteğinde bulunulmuştur.

Engellilerin ulaşılabilirliliğini sağlamak amacıyla Valilik Binası’na engelli asansörü kurdurulmuş, ayrıca engelli aileler ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanmıştır.

   

İHALELER

YARIŞMALAR
 
YALOVA HAVA DURUMU
YALOVA
 YALOVA HARİTALARI

Yalova Haritası      

                            

          

   

T.C YALOVA VALİLİĞİ
Adres: Süleymanbey Mah. Yalı Cad. No:46 Telefon: 0 226 811 50 69 / 813 63 04 e-posta: 77basin@icisleri.gov.tr