T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Valilikten Haberler

 YALOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C. YALOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İş yeri adresi: Süleymanbey Mahallesi Mimarsinan Cad. No:64  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İlgili Görevli: Sevgi KILIÇ (Vakıf Müdürü)

İrtibat Telefonu:(0226) 811 30 46

Alınacak Personel Sayısı:  1

Başvuru Tarihleri: 31/08/2012 – 07/09/2012(Mesai Bitimi saat 17:00'ye kadar)

Evrak Teslim Tarihi:            11/09/2012

 Mülakata  :Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca bilgilendirilecektir.

Müracaat Yeri: http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/

İstihdamı :1-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

 Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Vakfımızda istihdam edilmek üzere sözleşmeli 1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

Vakıfımıza personel alımında aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Başvuracak adaylarda aranacak genel şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan Kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

B) Başvuracak adaylarda aranacak özel şartlar

1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ;

a) 4 Yıllık Eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarının İktisat   bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) ÖSYM tarafından yapılan 2011 veya 2012 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. (İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi, geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.)

c)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

 Not:a) Vakfımız Mütevelli Heyetince istenilen niteliklerde müracaat eden aday tespit edilmemesi durumunda personel alımı yapılmayacaktır.

b)Personel alımı sonuçlanması durumunda  işe başlama tarihi Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenecektir.

c)Başvuruların   http://www.sosyalyardimlar.gov.tr adresine  online personel alım ilanları bölümüne yapılması gerekmekte olup Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İSTENİLEN BELGELER:

1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

2-Yerleşim yeri belgesi .

3-Adli Sicil Kaydı.

4-Lisans Diploma aslı ve Fotokopisi .

5-Fotoğraflı özgeçmiş.

6-KPSSP3 sınav sonuç belgesi (2011 veya 2012) aslı ve fotokopisi .

7-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi .

         Özel Şartlar:

1- Bölüm şartı aranmaktadır: İKTİSAT

2- Sürücü belgesi şartı aranmaktadır: B SINIFI

3- Vakfın bulunduğu il sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıl  ikamet edilmesi gerekmektedir.

4- Bilgisayar sertifikası gerekmektedir.

 


Bu içerik toplam 351.228 kez gösterildi, Site toplam 1.512.605 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 48 kişi geziyor.
        Bizi Takip Ediniz

                           

İL BASIN BÜLTENLERİ
 VALİLİK HAKKINDA HABERLER
DUYURULAR

  İHALELER       


YARIŞMALAR
                                               

YALOVA HAVA DURUMU
YALOVA
 YALOVA HARİTALARI
Yalova Haritası   (Maps)                            

                     

Yalova İli Haritası        

   

T.C YALOVA VALİLİĞİ
Adres: Süleymanbey Mah. Yalı Cad. No:42 Telefon: 0 226 811 50 69 / 813 63 04 e-posta: 77basin@icisleri.gov.tr