Beyanınızın özgür iradenize dayanması zorunludur. Bunu engelleyici nitelikteki kötü davranma işkence, ilaç verme, yorma, aldatma ,cebir veya tehditte bulunma ,bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez .Bu tür yasak usullerle  elde edilen ifadeleriniz rızanız olsa dahi delil olarak değerlendirilemez.(CMK.MD.148)
T.C YALOVA VALİLİĞİ

Adres: Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48-1 Telefon: 0 226 811 50 69 / 813 63 04 e-posta: 77basin@icisleri.gov.tr
Valilik Kep Adresi: :icisleribakanligi@hs01.kep.tr